• Czemu ceny nieruchomości rosną?

  Czemu ceny nieruchomości rosną?

  • 0 Comment
  • 169 Views
  • 0 Like

  Otóż, jak wskazują badania – na przestrzeni ostatnich 10 lat, w Polsce ceny nieruchomości wzrosły o niemal 25%. Co za tym idzie- spadła ilość sprzedanych nowych mieszkań i domów. Co jest odpowiedzialne za taki stan rzeczy? Deweloperzy nie mają wątpliwości. Winne są wciąż rosnące ceny artykułów budowlanych. Te w ostatnim tylko roku wzrosły o około […]

  Read more
 • Budownictwo – definicja

  Budownictwo – definicja

  • 0 Comment
  • 994 Views
  • 0 Like

  Budownictwo rozumiane jest jako taka działalność człowieka w wyniku której wznoszone są obiekty budowlane. Działalność ta podlega pod inżynierię lądową, która jest wąską gałęzią wiedzy technicznej stosowanej przy budowaniu, a jej głównym zadaniem jest wznoszenie obiektów budowlanych. Do definicję budownictwa wpinany jest również ogół działań mających związek z działanie przebudowy, odbudowy, modernizacji i konserwacji obiektów, […]

  Read more
 • Stropy

  Stropy

  • 0 Comment
  • 542 Views
  • 0 Like

  Stropy są to elementy konstrukcyjne budynku, które swój ciężar przekazują na ściany konstrukcyjne (nośne). W zależności od budowy i systemu przekazywania obciążeń stropy dzieli się na płytowe i belkowe. Do stropów płytowych zaliczamy stropy: prefabrykowane oraz wylewane na budowie. Do stropów prefabrykowanych zaliczamy tak zwaną cegłę żerańską ? wielootworowy strop prefabrykowany o grubości 24 cm […]

  Read more
 • Stropy balkonowe

  Stropy balkonowe

  • 0 Comment
  • 1166 Views
  • 0 Like

  Do stropów belkowych możemy zaliczyć stropy Kleina, które powstawały na elementach belek stalowych dwuteowych rozstawionych co około 1 m i wypełnionych wymurówką z cegieł pełnych. Do starszych stropów Kleina stosowane były też szyny kolejowe. Do stropów belkowych zaliczamy też: strop na belkach stalowych wypełnionych elementami żelbetowymi tzw. WPS-ami, stropy Akermana powstałe z pustaków ceramicznych, pomiędzy […]

  Read more
 • Ściany w budynku

  Ściany w budynku

  • 0 Comment
  • 184 Views
  • 0 Like

  Ściany w budynku można podzielić: na ściany nośne konstrukcyjne i ściany działowe, które dzielą się tak w zależności od funkcji jaką pełnią. Ważność i funkcja ścian jest uzależniona od grubości ściany, im grubsza ściana tym bardziej pełni poważną funkcję w konstrukcji budynku. Ściana grubości 25 cm ( gr. 1 c) jest ścianą konstrukcyjną i zbiera […]

  Read more